top of page

Když už stomii, tak hezkou a na správném místěU některých nelehkých zdravotních komplikacích dojde pacient do stádia, kdy je potřeba podstoupit operaci, na jejímž konci se probudí se stomií. Všichni doufají, že se bude jednat o stomii dočasnou, což je naštěstí i převládající situace. Řádově se pohybujeme v několika měsících, roce či více let. Jeden můj známý ji měl jen dva měsíce, v jiném případě se zánětlivým onemocněním střev se zanoření stomie odkládalo měsíce, až nakonec pacientka zůstala se stomií dva roky. Je to velice individuální a nikdo nemůže s určitostí dopředu říct, že to bude třeba jen ty dva měsíce. Lehce se i může stát, že z predikované stomie dočasné se vyklube stomie doživotní.


A proto je velice důležité, i když jen na těch pár měsíců, aby se pacient řádně na život se stomií připravil, seznámil se s pomůckami, jak vše po operaci bude probíhat a co od života se stomií může očekávat. Ostatně toto je i jedno z práv, které je zaneseno v Chartě práv stomiků. Toto právo samozřejmě není možné aplikovat, někdy ani částečně, pokud se jedná o urgentní operaci třeba po autonehodě. Nicméně pokud vás čeká operace stomie, tak si konzultaci určitě vyžádejte a dbejte na rozsah informací.


Dalším zaneseným a velice důležitým právem stomika je právo na dobře provedenou a vhodně umístěnou stomii s ohledem na potřeby pacienta. V praxi to znamená, že za vámi přijde stomasestřička, která prozkoumá vzhled a reakce vašeho břicha v různých polohách. Jak fungují záhyby na kůži, kde se vytváří kožní řasa a kde by umístění stomie bylo pro vás nejvhodnější. Na břicho vám pak namaluje několik koleček pro operatéry, aby dopředu věděli, jaké je vhodné místo pro vyšití stomie. Tento úkon je velice důležitý, protože nestačí zaměření stomie dělat pouze například v leže. Může pak dojít k tomu, že si nový pacient sedne a až v tu chvíli se zjistí, že stomii vyšili do kožní řasy. Hledat na to pomůcku, která by držela a nepodtékala je pak sisyfovská práce.


Břišní reliéf i velikost stomie, tedy střeva pacienta, se liší. Nedokážu přesně říct, co „hezká“ stomie je a co již není, nejsem doktor. Velice to také záleží na zkušenostech a obratnosti daného operatéra, a pak samozřejmě na tom, jak se tělo pacienta se stomií sžije. Nejsem odborník a moje tvrzení může být lehce vyvratitelné. Nicméně si dovolím za ty roky práce s pacienty říct, že je vždy lepší, když má chirurg se stomiemi dlouhodobé zkušenosti, umí se střevem při vyšití dobře fungovat a stomii tak dokáže vyšít „krásnou“. Já jsem si před svou poslední operací dala hodně záležet na tom, abych doktorovi několikrát zopakovala, že ji chci opravdu hezkou, ne moc vyčuhující ani ne moc malou, a sama jsem si jakožto zkušený stomik určila, na jakém místě mi bude nejlépe vyhovovat. Bůh při mně stál a já ji opravdu krásnou mám. Každodenní ošetřování je pak o dost jednodušší, když už ji mám na doživotí…


Znejte svá práva a jejich dodržení od zdravotního personálu vyžadujte. Chartu práv stomiků najdete mezi starými blogovými příspěvky na této stránce, nebo na stránkách organizace České ILCO.

P.S. Toto není moje stomie, obrázek jsem převzala z vyhledávače Google.


Vaše Tereza


Comentários


Sociální sítě
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page