top of page

Charta práv stomiků

Moji milí,

o existenci Charty práv stomiků jsem se dověděla až díky spolupráci s Českým ILCO. Myslím si, že je dobré, aby každý pacient znal svoje práva a možnosti. Proto vám je zde předávám. Pořádně si je pročtěte a mějte na paměti kdykoli budete mít pocit, že vaše péče není na takové úrovni, na jaké by měla být… Nebojte se ozvat!

Hodně štěstí, zdraví a lásky,

Tereza

Každý stomik má právo:

• na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal základní skutečnosti o životě se stomií

• na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným přihlédnutím k pohodlí pacienta

• na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě

• na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny, nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života

• na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici

• na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek

• na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují

• na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace.

Sociální sítě
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page