Kolostomie

Kolostomie je nejčastějším druhem stomie. Jedná se o vývod tlustého střeva, velikost stomie je většinou 2-5 cm v průměru a vystupuje 1-2 cm nad povrch břicha.

Tlusté střevo je konečným úsekem trávicí trubice, kde dochází k zahuštění žaludečního obsahu, díky vstřebávání vody a elektrolytu. Většinou je dlouhé 1,5 metrů s průměrem 5-7 cm. Je to velmi individuální a může se časem měnit. Za začátek tlustého střeva je označováno slepé střevo, dále pokračuje vzestupným, příčným a sestupným tračníkem a esovitou kličkou. Konečník je posledním úsekem tlustého střeva, který vyúsťuje v řitní otvor. Stěnu tlustého střeva se skládá ze 4 vrstev. Vnitřní sliznice vystýlá tlusté střevo, má růžovou barvu. Následuje podslizniční vazivo, které je zásobeno krevními a lymfatickými cévami. Hladká svalovina přechází v příčně pruhovanou ve vnějším svěrači a jejich nervová pleteň ovlivňuje hybnost střeva. Poslední vrstvou je seróza, kterou tvoří jednovrstevný epitel. Pohyblivost a sekrece hlenu usnadňuje průchod stolice tlustým střevem. Ve vzestupném a příčném tračníku je stolice stále řídká. Cestou k sestupnému tračníku a esovité kličce se formuje do podoby pevnější stolice.

Kolostomie se rozlišuje podle místa vyvedení, doby vyvedení a způsobu vyšití.

Místo vyvedení:

 • sigmoideostomie – vývod esovité kličky je zakládán nejčastěji
 • descendentostomie – sestupný tračník
 • transverzostomie – vývod z příčného tračníku
 • ascendentostomie – vzestupný tračník
 • cékostomie – ze slepého střeva, vyšívá se velmi vzácně

Doba vyvedení:

 • trvalá – vyšívá se v případě, kdy není šance na obnovení funkce orgánu
 • dočasná – bývá vyšita za účelem odlehčení a po zaléčení problému se opět zanoří zpět. Pokud si pacient nepřeje další operaci nebo se vyskytnou komplikace, může se z dočasné stomie stát trvalá

Způsob vyšití:

 • nástěnná – většinou dočasná stomie, kdy se střevo přišívá k pobřišnici a vyšívá se při cékostomii
 • axiální (dvouhlavňová) – bývá dočasným řešením pro ulehčení, ale může být i trvalou. Má dva otvory (přívodný a odvodný). Po operaci bývá po dobu několika dní pod stomií tzv. jezdec, pro uchycení střeva ke stěně břišní. Při dvouhlavňové stomii může docházet k občasnému odchodu stolice konečníkem. většinou bývá na přechodu tenkého a tlustého střeva, příčném tračníku, nebo esovité kličce
 • terminální (jednohlavňová) – nejčastěji se vytváří na esovité kličce a po odstranění rekta. Může být i jinde, pokud došlo k odebrání větší části střeva

Nejčastější příčiny kolostomie:

 • vrozené vývojové vady tlustého střeva (atrézie, stenóza tračníku nebo Hirschsprungova choroba)
 • záněty střeva (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, divertikulitida, ischemická kolitida)
 • nádorové onemocnění
 • ileózní stavy (ileus strangulační, cévní, mechanický)
 • následky z ozáření
 • úrazy a náhlé příhody břišní
 • poškození střeva při operaci nebo invazivních vyšetřovacích metodách
 • amputace rekta i anu z důvodu nádoru nebo chronického zánětu s poškozením svěračů
 • inkontinence stolice
 • endometrióza

Jaké pytle používají kolostomici

Pro kolostomiky jsou určeny uzavřené pytle, protože je stolice většinou formovaná. To se týká zejména sigmoideostomií. U ostatních druhů kolostomie může být odpad spíše kašovitý nebo tekutý. Proto je vhodnější používat vypouštěcí systém, který je běžně určen pro iloestomiky.

multipapaya
Založila jsem si blog díky stomii, která změnila můj život... i když jsem na začátku nevěřila, že to dám, nepřestala jsem snít a věřít, že vše má nějaký smysl... začala jsem se zapojovat do běžných aktivit a postupně se naučila neřešit stomii víc, než je třeba... rozhodla jsem se o stomii otevřeně mluvit a díky tomu jsem potkala báječné lidi.. stomií život nekončí a možná je to důvod něco ve svém životě změnit...